Τι είναι Reserve requirements;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Reserve requirements;

Απαντήσεις

βλέπε όρο minimum reserves.Προσθήκη νέας απάντησης