Τι είναι Remittance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Remittance;

Απαντήσεις

Έμβασμα, δηλαδή χρήματα που διαβιβάζονται από ένα μέρος ή πρόσωπο σε άλλο. Άλλως, μεταφορά τίτλων ή άλλων κεφαλαίων σε τράπεζα για είσπραξη ή προεξόφληση. Το έμβασμα γίνεται, συνήθως, για την πληρωμή αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για τη πίστωση λογαριασμού του ιδίου ή συγγενικού προσώπου που κατοικεί σε άλλη χώρα ή τόπο.Προσθήκη νέας απάντησης