Τι είναι Regulatory risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Regulatory risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος κανονιστικών διατάξεων. Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει για μια δεδομένη βιομηχανία, χώρα ή τύπο χρεογράφου από την αλλαγή των συναφών νομοθετικών και άλλων ρυθμιστικών διατάξεων με αποτέλεσμα να επηρεασθούν οι σχετικές επενδύσεις.Προσθήκη νέας απάντησης