Τι είναι Regulated market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Regulated market;

Απαντήσεις

Οργανωμένη αγορά. Αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων που διευθύνεται από διαχειριστή της αγοράς και η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αναγνωρισμένη από το κράτος αρχή. Επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων εντός του συστήματος και σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια για τη σύνα η σύμβασης σχετικής με τα προϊόντα που είναι εισηγμένα για διαπραγμάτευση.Προσθήκη νέας απάντησης