Τι είναι Recession;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Recession;

Απαντήσεις

Ύφεση. Μία προσωρινή πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης, της παραγωγής, των κερδών των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και από αυξανόμενη ανεργία. Ειδικότερα, η τεχνική ύφεση (technical recession) διαπιστώνεται από τη μείωση του ΑΕΠ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.Προσθήκη νέας απάντησης