Τι είναι Real property;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Real property;

Απαντήσεις

Πραγματική ιδιοκτησία επί ακινήτων. Περιλαμβάνεται η ιδιοκτησία επί οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτιρίων και οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που είναι συνδεδεμένο σε διαρκή βάση με ακίνητο.Προσθήκη νέας απάντησης