Τι είναι Quic tenders;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Quic tenders;

Απαντήσεις

Ταχείες ή έκτακτες δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος. Εκτελούνται μέσα σε μία ώρα από την αναγγελία της δημοπρασίας ενώ η πιστοποίηση γίνεται αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ατομικής κατανομής. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα της προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος σε ατομικές περιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση των πράξεων για την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας.Προσθήκη νέας απάντησης