Τι είναι Quantitative easing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Quantitative easing;

Απαντήσεις

Μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Βλέπετε όρο «Τemporary monetary policy measures or quantitative easing οr non conventional monetary policy measures or non-standard measures».Προσθήκη νέας απάντησης