Τι είναι Qualitative analysis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Qualitative analysis;

Απαντήσεις

Ποιοτική ανάλυση. Ανάλυση η οποία χρησιμοποιεί υποκειμενική κρίση στην αξιολόγηση χρεογράφων ή μιας επενδυτικής απόφασης που βασίζεται σε μία μη χρηματοπιστωτική πληροφόρηση όπως η εμπειρία των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης, ο επιχειρηματικός κύκλος της βιομηχανίας, η δυναμική της έρευνας και ανάπτυξης και οι εργασιακές σχέσεις.Προσθήκη νέας απάντησης