Τι είναι Purchasing Power Parities (PPP);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Purchasing Power Parities (PPP);

Απαντήσεις

Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης. Είναι οι ισοτιμίες μετατροπής που εξισώνουν την αγοραστική δύναμη διαφόρων νομισμάτων εξαλείφοντας τις διαφορές στο επίπεδο των τιμών μεταξύ των κρατών. Αποτελούν μέτρο σύγκρισης του ΑΕΠ και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων κρατών με διαφορετικά νομίσματα. Μετά τη μετατροπή εμφανίζεται η ποσότητα αγαθών ή υπηρεσιών που μπορεί κανείς να αγοράσει με μία συγκεκριμένη ποσότητα χρημάτων και με τον τρόπο αυτό καθίσταται προφανής η διαφορά της αγοραστικής δύναμης μεταξύ π.χ ενός μισθωτού της Ελλάδος και ενός της Ελβετίας.
 Προσθήκη νέας απάντησης