Τι είναι Purchasing Managers’ Index, PMI, Eurozone;


Απαντήσεις

Δείκτης της Ευρωζώνης των Reuters που προκύπτει από μηνιαία έρευνα των επιχειρηματικών συνθηκών και ανακοινώνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Καταρτίζεται, μετά από ανάθεση των Reuters, από την ερευνητική εταιρία NTC Research Limited η οποία αντλεί στοιχεία από τις μηνιαίες εθνικές έρευνες. Οι επιχειρήσεις προς τις οποίες απευθύνεται το ερωτηματολόγιο επιλέγονται με τρόπο ώστε να απηχούν την κλαδική συνεισφορά στο συνολικό εγχώριο προϊόν και επιπρόσθετα να αντιπροσωπεύουν τα μεγέθη των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κατανομή. Τα στοιχεία εξάγονται για το μέσο του μήνα και συγκρίνονται με αυτά που ίσχυαν ένα μήνα πριν. Οι απαντήσεις δίνονται για κάθε μεταβλητή στο ερώτημα «οι συνθήκες βελτιώθηκαν, χειροτέρευσαν ή δεν παρατηρείτε αλλαγή». Συνολικά, τα στοιχεία συλλέγονται από 4.500 περίπου επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία δεν βασίζονται σε γνώμες των επιχειρηματιών αλλά κύρια σε πραγματικά ποσοτικά μεγέθη. Ο δείκτης διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:

Eurozone Manufacturing PMI. Είναι ο δείκτης PMI για τη βιομηχανία η οποία καλύπτει το 24% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ. Οι ερωτήσεις που απαντώνται από 2.500 βιομηχανικές επιχειρήσεις οκτώ κρατών (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, ρλανδία, σπανία, ταλία, άτω Χώρες) αφορούν: 1) το προϊόν 2) νέες παραγγελίες 3) ποσότητα αγορών 4) τιμές 5) χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών 6) απόθεμα των αγορασθέντων αγαθών 7) απόθεμα των τελικών προϊόντων και 8) απασχόληση.

Eurozone Services PMI. Είναι ο δείκτης PMI για για τον τομέα των υπηρεσιών ο οποίος καλύπτει το 62% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ. Οι ερωτήσεις που απαντώνται από 2.000 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πέντε κρατών (Γαλλία, Γερμανία, ρλανδία, σπανία, ταλία) αφορούν: 1) τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα 2) τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα 3) τις εκκρεμείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 4) τα επίπεδα απασχόλησης 5) τις τιμές των αγοραζομένων αγαθών και υπηρεσιών 6) τις τιμές που επιβαρύνουν τον καταναλωτή 7) πως η γενική επιχειρηματική δραστηριότητα αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους 12 μήνες.

Eurozone PMI Composite Index. Υπολογίζεται με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης