Τι είναι Public limited company (Plc);


Απαντήσεις

Δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Μία μορφή εταιρίας του Ηνωμένου Βασιλείου της οποίας η εγγραφή στο μητρώο δημοσίων εταιριών είναι υποχρεωτική. Μπορεί να προσφέρει τις μετοχές της στο κοινό και να αποκτά απεριόριστο αριθμό μετόχων που ευθύνονται μόνο μέχρι τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι με την προσωπική τους περιουσία. Πολλές εταιρίες επιθυμούν να αποκτήσουν τη μορφή της Plc για να εγγραφούν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και να αντλήσουν κεφάλαια μέσω αυτού.Προσθήκη νέας απάντησης