Τι είναι Proxy;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Proxy;

Απαντήσεις

Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, π.χ η γραπτή εξουσιοδότηση η οποία παρέχεται από ένα μέτοχο σε ένα άλλο πρόσωπο να εκπροσωπήσει αυτόν και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των μετοχών του στη Γενική Συνέλευση μιας ανώνυμης εταιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης