Τι είναι Protocol;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Protocol;

Απαντήσεις

Πρωτόκολλο. Πρότυπο δικτυακών επικοινωνιών - όπως το TCP/IP που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, ή το NETBEUI που χρησιμοποιείται σε δίκτυα Microsoft — που εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση ανάμεσα στους υπολογιστές και σε άλλα εξαρτήματα ενός δικτύου.Προσθήκη νέας απάντησης