Τι είναι Proof;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Proof;

Απαντήσεις

Αδιαπέραστος, ανθεκτικός. Στην ορολογία των νομισμάτων προσδιορίζει τα νομίσματα που έχουν μια στιλπνή και απαστράπτουσα σαν καθρέπτης επιφάνεια από την οποία προβάλλει μια ανάγλυφη παράσταση με πολύ ευδιάκριτη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Κατασκευάζονται υπό μεγάλη πίεση και συνήθως χτυπιούνται πάνω σε μια στιλβωμένη επιφάνεια δύο φορές.
 Προσθήκη νέας απάντησης