Τι είναι Promissory note;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Promissory note;

Απαντήσεις

Υποσχετική επιστολή. Μία χωρίς όρους γραπτή δέσμευση του εκδότη να πληρώσει ένα καθορισμένο χρηματικό ποσό σε μια καθορισμένη ημερομηνία στον κομιστή της επιστολής. Μπορεί να καθορίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής ή να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και μπορεί να συνοδεύει ή όχι άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο που χρησιμεύει σαν ασφάλεια για την πληρωμή.Προσθήκη νέας απάντησης