Τι είναι Projections;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Projections;

Απαντήσεις

Προβολές. Βλέπετε όρο Eurosystem and ECB Staff Projections.Προσθήκη νέας απάντησης