Τι είναι Profit taken;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Profit taken;

Απαντήσεις

Μία στρατηγική καταγραφής πραγματοποιηθέντων κερδών. Πρόκειται για κέρδη που προκύπτουν από ενδοημερήσιες ή βραχυπρόθεσμες αγοραπωλησίες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου όπως για παράδειγμα η πώληση ενός ποσού επενδυόμενου σε ευρώ ή μιας μετοχής για την κατοχύρωση των κερδών και στις περισσότερες περιπτώσεις επειδή υπάρχει η εκτίμηση ότι το ευρώ ή η συγκεκριμένη μετοχή δεν πρόκειται να ανατιμηθεί στο μέλλον ή μπορεί να παρουσιάσει προσωρινή ή μόνιμη διόρθωση.Προσθήκη νέας απάντησης