Τι είναι Pro forma statement;


Τι σημαίνει Pro forma statement;

Απαντήσεις

Λατινική έκφραση που σημαίνει την ανεπίσημη χρηματοπιστωτική κατάσταση που περιέχει προβολές για το αναμενόμενο εισόδημα, τις μελλοντικές δαπάνες και χρηματορροές για ορισμένη χρονική περίοδο.Προσθήκη νέας απάντησης