Τι είναι A priori και a posteriori;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι A priori και A posteriori;

Απαντήσεις

A priori and a posteriori είναι λατινικοί όροι που χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στις άλλες γλώσσες και ιδιαίτερα στην οικονομική και χρηματοοικονομική. A priori σημαίνει «εκ των προτέρων» δηλαδή η παράθεση των λόγων για την υιοθέτηση αρχών που θα οδηγήσουν σε επίλυση προβλήματος ή θα προβλέψουν μελλοντικά γεγονότα. Α posteriori σημαίνει «εκ των υστέρων» δηλαδή η παράθεση αρχών και συμπερασμάτων για την ανάλυση φαινομένων ή πρακτικών του παρελθόντος.Προσθήκη νέας απάντησης