Τι είναι Printer;


Θέματα: 

Απαντήσεις

Συσκευή εξόδου που τυπώνει σε χαρτί κείμενα ή εικόνες από τον προσωπικό υπολογιστή και τα συνδεόμενα με αυτόν μηχανογραφικά ή διαδικτυακά συστήματα. Διακρίνεται σε:

Dot-Matrix Printer = εκτυπωτής ακίδων. ρουστικός εκτυπωτής που χρησιμοποιεί μια διάταξη κουκίδων διευθετημένων σε σειρές και στήλες.

Ink-Jet Printer = εκτυπωτής εκτόξευσης μελάνης. η κρουστικός εκτυπωτής που λειτουργεί με εκασμό ηλεκτρικά φορτισμένων σταγονιδίων μελάνης στο χαρτί.

Laser Printer = εκτυπωτής ακτίνων λέιζερ ή ηλεκτροστατικός εκτυπωτής. η κρουστικός εκτυπωτής που χρησιμοποιεί σωματίδια ξηράς μελάνης, τα οποία προσκολλώνται με την επιθυμητή διάταξη σε ηλεκτροστατικά φορτισμένο χαρτί.

Daisy-Wheel Printer = εκτυπωτής μαργαρίτας. Διαθέτει κυκλική κεφαλή εκτύπωσης που αποτελείται από λεπτούς μίσχους οι οποίοι ξεκινούν ακτινωτά από ένα κεντρικό κύκλο και στην άκρη τους φέρουν τους χαρακτήρες.Προσθήκη νέας απάντησης