Τι είναι Priced in;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Priced in;

Απαντήσεις

Ππροκαταβολική ενσωμάτωση στις τιμές. Μία κατάσταση όπου ένα αναμενόμενο με μεγάλη πιθανότητα γεγονός όπως η αύξηση ή η μείωση των επιτοκίων μιας κεντρικής τράπεζας ή η άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος έχει οδηγήσει τις αγορές σε τιμολόγηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων από τώρα δηλαδή πριν να συμβεί το γεγονός.Προσθήκη νέας απάντησης