Τι είναι Price stability;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Price stability;

Απαντήσεις

Η σταθερότητα των τιμών. Αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η οποία ορίζει αυτή σαν τη συγκράτηση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα κάτω αλλά πλησίον του 2% (below, but close to 2%). Αναφορικά με τον ορισμό του όρου «μεσοπρόθεσμα» (over the medium term) η ΕΚΤ εννοεί μία περίοδο από 18 μήνες έως δύο χρόνια (a period of 18 months to two years).Προσθήκη νέας απάντησης