Τι είναι Preemptive;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Preemptive;

Απαντήσεις

Αυτός που ενεργεί έγκαιρα για να εμποδίσει ή να προλάβει μία προσδοκώμενη εξέλιξη. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να αυξηθούν οι τιμές των χρεογράφων, αγοράζει προκειμένου να τα πωλήσει αργότερα σε υψηλότερη τιμή και να επωφεληθεί από τη διαφορά των τιμών αγοράς πώλησης. εάν είναι ήδη κάτοχος μετοχών ή ομολόγων και επίκειται η αύξηση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας, σπεύδει να τα πωλήσει αμέσως ώστε να προλάβει την αύξηση των επιτοκίων και την αναμενόμενη πτώση της τιμής τους.Προσθήκη νέας απάντησης