Τι είναι Power of attorney;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Power of attorney;

Απαντήσεις

Δικαίωμα εκπροσώπησης. Είναι μία γραπτή και ρητή εξουσιοδότηση που επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να εκτελεί ορισμένες συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου όπως να κινεί τους λογαριασμούς του ή να διαπραγματεύεται προς όφελος αυτού που χορήγησε την εξουσιοδότηση.
 Προσθήκη νέας απάντησης