Τι είναι Portal;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Portal;

Απαντήσεις

Πύλη ή τοποθεσία στο διαδίκτυο (Web site). Ο όρος αρχικά σήμαινε την αναζήτηση τοποθεσιών στο Ίντερνετ οι οποίες στη συνέχεια εμπλουτίσθηκαν με ηλεκτρονικά μηνύματα (Email messages), ειδήσεις, τιμές μετοχών και μία σειρά άλλων λειτουργικοτήτων. ερικές επιχειρήσεις ακολούθησαν την ίδια προσέγγιση για να εγκαταστήσουν το εσωτερικό τους δίκτυο ή όπως άλλως αποκαλείται ενδοδίκτυο (intranet) του οποίου στη συνέχεια οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες μεταφέρθηκαν στο Ίντερνετ σχηματίζοντας έτσι ένα corporate portal. Τεχνικά, ένα portal στο διαδίκτυο περιλαμβάνει μία αρχική σελίδα με πλούσια πλοήγηση, μία συλλογή με ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά μερικά από τα οποία παρέχονται από συνεργαζόμενες εταιρίες ή τρίτα μέρη και ένα μεγάλο ακροατήριο – στόχος.Προσθήκη νέας απάντησης