Τι είναι Port number;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Port number;

Απαντήσεις

Αριθμός πύλης εισόδου ή θύρας επικοινωνίας. Είναι ένα τελικό σημείο ή κανάλι για την εξασφάλιση των δικτυακών επικοινωνιών. Επιτρέπει σε διάφορες εφαρμογές που τρέχουν στον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή να χρησιμοποιούν δικτυακές πηγές χωρίς η μία να παρεμβάλλεται στην άλλη.
 Προσθήκη νέας απάντησης