Τι είναι Political risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Political risk;

Απαντήσεις

Πολιτικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος για τους επενδυτές που προκύπτει από την αλλαγή της πολιτικής μιας χώρας στον τομέα της φορολογίας, της δυνατότητας επαναπατρισμού των επενδυθέντων κεφαλαίων, της επιβολής περιορισμών στη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων ή στην αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος και των οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν την απόδοση των αγορών χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων.Προσθήκη νέας απάντησης