Τι είναι Point-to-Point Protocol (PPP);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Point-to-Point Protocol (PPP);

Απαντήσεις

Ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο που επιτρέπει σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, που είναι εφοδιασμένος με ένα δρομολογητή (router) ή με ένα διαμορφωτή (modem), να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας το TCP/IP. Eίναι ένα πρωτόκολλο με ένα σειριακό σύνδεσμο στοιχείων που υποστηρίζει το πρωτόκολλο του διαδικτύου (Internet Protocol, IP) καθώς και άλλα δικτυακά πρωτόκολλα. Παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς πακέτων, ελέγχου των λαθών, των συνδέσεων και των ταυτοποιήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης