Τι είναι Plain vanilla;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Plain vanilla;

Απαντήσεις

Ο όρος αναφέρεται στις απλές μορφές παραγώγων προϊόντων όπως στα options και τα swaps που περιέχουν τυποποιημένα και όχι σύνθετα χαρακτηριστικά.Προσθήκη νέας απάντησης