Τι είναι PHARE;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος PHARE;

Απαντήσεις

Χρηματοδοτική προενταξιακή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικά το 1989 για την Πολωνία και την Ουγγαρία και στη συνέχεια για τις ήδη ενταχθείσες από 1.5.2004 στην Ε.Ε χώρες εκτός της Κύπρου και της Μάλτας συν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που πιθανόν να ενταχθούν από 1.1.2007. Το 2003 ήταν το τελευταίο έτος για τις οκτώ ενταχθείσες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αλλά η σύναψη συμβολαίων συνεχίζεται μέχρι το 2005 και οι μεταβιβαστικές πληρωμές μέχρι το 2006. Κύριοι στόχοι του προγράμματος PHARE είναι η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων ιδρυμάτων και της δικαστικής εξουσίας για να δρουν αποτελεσματικά και αντικειμενικά στο νέο περιβάλλον, η προώθηση της σύγκλισης με την Ε.Ε στον τομέα του κοινοτικού κεκτημένου και η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.Προσθήκη νέας απάντησης