Τι είναι Petrodollars;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Petrodollars;

Απαντήσεις

Πετροδολάρια. Συναλλαγματικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών κρατών που προέκυψαν από πωλήσεις πετρελαίου. Ο όρος οφείλεται στο γεγονός ότι τα συμβόλαια πώλησης πετρελαίου εκφράζονται σε δολάρια.Προσθήκη νέας απάντησης