Τι είναι Personal income;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Personal income;

Απαντήσεις

Προσωπικό εισόδημα. Δείκτης των ΗΠΑ που καταρτίζεται από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου (Bureau of Economic Analysis of the Department of Commerce), ανακοινώνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα στις 08.30 π.μ και αφορά στοιχεία του προ-προηγούμενου μήνα. Το προσωπικό εισόδημα αντιπροσωπεύει το εισόδημα που τα νοικοκυριά αποκτούν από κάθε πηγή όπως από μισθούς, αυτοαπασχόληση, επενδύσεις και μεταβιβαστικές πληρωμές. Χρησιμεύει σαν δείκτης της κατάστασης της οικονομίας και προβλέπει τις καταναλωτικές τάσεις αφού μεγαλύτερο εισόδημα συνεπάγεται και αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.Προσθήκη νέας απάντησης