Τι είναι Perpetual;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Perpetual;

Απαντήσεις

Ομόλογο χωρίς ημερομηνία λήξης που πληρώνει μόνο τόκους σε απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το κεφάλαιο μπορεί να αποπληρωθεί εάν το ομόλογο πωληθεί σε δευτερογενή αγορά. Είναι γνωστό και με την ονομασία irredeemable bond.Προσθήκη νέας απάντησης