Τι είναι Penny stocks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Penny stocks;

Απαντήσεις

Μετοχές που εκδίδονται και διαπραγματεύονται σε χαμηλές τιμές όπως κάτω του ενός δολαρίου. Συχνά αποτελούν αντικείμενο μεγάλης κερδοσκοπίας, έχουν μεγάλη μεταβλητότητα και φέρουν υ ηλό κίνδυνο αλλά μπορεί να προσπορίσουν και μεγάλα κέρδη. Συνήθως, δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά αλλά σε over-the-counter market.
 Προσθήκη νέας απάντησης