Τι είναι Peg;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Peg;

Απαντήσεις

Σταθερή πρόσδεση μεταξύ δύο νομισμάτων με δυνατότητα πολύ περιορισμένης διακύμανσης σε σχέση με μία κεντρική ισοτιμία. Βλέπε και όρο Crawling peg.Προσθήκη νέας απάντησης