Τι είναι PDF (Portable Document Format);


Απαντήσεις

Σχήμα φορητού εγγράφου. Πρόκειται για μια μορφή ενός φακέλου που σχεδιάσθηκε ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί και να ιδωθεί σε έγγραφα με ολόκληρο το φορμάρισμα αυτού μέσω Η/Υ όπως γραμματοσειρές, εικόνες, εκτυπώσεις κλ., ανεξάρτητα του χρησιμοποιούμενου από τον χρήστη λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux, Macintosh κλ - βλέπε λέξη operating system). Με τον τρόπο αυτό, ένα έγγραφο ή μία εικόνα φαίνεται η ίδια σε όλα τα λειτουργικά συστήματα των Η/Υ. Το PDF βασίζεται στην ευρέως αποδεκτή γλώσσα προγραμματισμού περιγραφής εγγράφων Postscript. Το PDF και η Postscript αναπτύχθηκαν από την εταιρία Adobe Corporation.Προσθήκη νέας απάντησης