Τι είναι PDA (Personal Digital Assistant);


Απαντήσεις

Προσωπικός ψηφιακός βοηθός. Γνωστός και σαν palmtops, δηλαδή συσκευή παλάμης. Μικροσκοπικός φορητός προσωπικός υπολογιστής εφοδιασμένος συνήθως με επεξεργαστή, μνήμη RAM και ROM που επιτρέπουν επεξεργασία κειμένου και διαθέτουν λογιστικό φύλλο, calculator και διευθυνσιολόγιο. Μπορεί να έχει ενσωματωμένα προγράμματα επικοινωνίας (e-mail, web browser) που με τη συνδρομή ανάλογου hardware εξασφαλίζει σύνδεση με το διαδίκτυο.Προσθήκη νέας απάντησης