Τι είναι PC banking;


Τι σημαίνει PC banking;

Απαντήσεις

Η on line τραπεζική μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (personal computer banking). Πιο γνωστή σαν home banking ή on line PC banking είναι η δεύτερη μορφή τραπεζικής εξ αποστάσεως που εμφανίσθηκε ιστορικά μετά την τηλεφωνική τραπεζική. Η σύνδεση του πελάτη με τον Η/Υ της τράπεζας πραγματοποιείται με προσωπικό υπολογιστή που διαθέτει α) διαμορφωτή (modem) και β) ειδικό λογισμικό της τράπεζας που επιτρέπει την επικοινωνία με τους ηλεκτρονικούς της υπολογιστές μέσω ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης και το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη για συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα. Προαιρετικά, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί μισθωμένες τηλεπικοινωνιακές γραμμές προκειμένου να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ταχύτητα ανταπόκρισης. Συνήθως προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες: άντληση πληροφοριών για τιμές συναλλάγματος, επιτόκια και λοιπούς όρους δανεισμού, χρηματιστηριακές τιμές, παρουσίαση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών της τράπεζας και διενέργεια συναλλαγών με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Σε πιο προηγμένα συστήματα μπορούν να παρασχεθούν σε επιχειρήσεις υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, διαχείρισης δεδομένων, τιμολόγησης και επεξεργασίας εντολών, διαχείρισης αποθεμάτων και επενδυτικής τραπεζικής. Συνήθως, οι τράπεζες εισπράττουν μηνιαία συνδρομή γύρω στα 10 ευρώ και μόνο όταν ο πελάτης έχει πρόσβαση σε εκτεταμένη πληροφόρηση και δικαίωμα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης