Τι είναι Path;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Path;

Απαντήσεις

Όρος της πληροφορικής που σημαίνει την τοποθεσία ενός αρχείου (location of a file) συνήθως ενός διακομιστή (server). Αποτελείται από ένα διευθυνσιολόγιο (directory) ή ονόματα φακέλων (folder names) αρχίζοντας από τα διευθυνσιολόγια υ ηλού επιπέδου ή το όνομα ενός δίσκου και καταλήγοντας στο όνομα του διευθυνσιολογίου κατωτάτου επιπέδου. Ένα path μπορεί να αναγνωρίσει ένα οδηγό (drive) πχ C:\, ένα φάκελο (folder) πχ C:\Temp ή ένα αρχείο (file) πχ C:\Windows\ftp.exe. λλως, path είναι ένας κατάλογος με ονόματα διευθυνσιολογίου και ένα όνομα αντικειμένου πχ το όνομα ενός αρχείου που χωρίζονται από ένα ειδικό χαρακτήρα λειτουργικού συστήματος όπως είναι το slash (/) στο λειτουργικό σύστημα UNIX, το backslash (\) στα Windows και η άνω τελεία (;) στο OS/2.Προσθήκη νέας απάντησης