Τι είναι Παραγωγικότητα (Productivity);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Παραγωγικότητα (Productivity);

Απαντήσεις

Παραγωγικότητα είναι ο όρος αυτός που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός παραγωγικού συντελεστή και της ποσότητας του προϊόντος που παράγεται με τη χρησιμοποίηση της.Προσθήκη νέας απάντησης