Τι είναι Παραγωγικοί Συντελεστές;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Παραγωγικοί Συντελεστές (Factors Of Production);

Απαντήσεις

Παραγωγικοί συντελεστές είναι όλοι οι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι: Η εργασία, η γη,το κεφάλαιο, η επιχειρηματικότητα ικανότητα.Προσθήκη νέας απάντησης