Τι είναι Par price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Par price;

Απαντήσεις

Τιμή στο άρτιο, δηλαδή στην ονομαστική αξία. O όρος χρησιμοποιείται στις εκδόσεις χρεογράφων αλλά και για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων της ζώνης του ευρώ μέχρι την 31.3.2002. Oι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν παρακρατούσαν προμήθεια ή άλλα τέλη. Στα υποκαταστήματα που είχαν ορίσει αντάλλασσαν τα τραπεζογραμμάτια άλλων κρατών της Ευρωζώνης στο άρτιο.Προσθήκη νέας απάντησης