Τι είναι At par;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος At par;

Απαντήσεις

At par σημαίνει στο άρτιο, στην ονομαστική αξία.

Ο όρος προέρχεται από την Ιταλική γλώσσα (alla pari = ίσο). Στην περίπτωση των χρεογράφων όπως π.χ ενός ομολόγου λέγεται ότι εκδόθηκε at par δηλαδή στην ονομαστική αξία (100) ή με προεξόφληση (discount) π.χ στο 90 δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την ονομαστική του αξία ή στη δευτερογενή αγορά ο τίτλος πωλείται στο 105 δηλαδή 5 μονάδες πάνω από την ονομαστική του αξία.Προσθήκη νέας απάντησης