Τι είναι p.a;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν τα αρχικά p.a;

Απαντήσεις

Per annum = κατ’ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.Προσθήκη νέας απάντησης