Τι είναι Ουδετερότητα του Χρήματος (Neutrality Of Money);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ουδετερότητα του Χρήματος (Neutrality Of Money);

Απαντήσεις

Ουδετερότητα του χρήματος ονομάζεται η μη επίδραση των νομισματικών αλλαγών στις πραγματικές μεταβλητές.

Ονομαστικές μεταβλητές είναι αυτές που μετριούνται σε νομισματικές μονάδες.

Πραγματικές μεταβλητές είναι αυτές που μετριούνται σε φυσικές μονάδες (m, kgr, ..)

 Προσθήκη νέας απάντησης