Τι είναι Overshooting;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Overshooting;

Απαντήσεις

Υπερβολική εκτίμηση των δυνατοτήτων της αγοράς ή της δυναμικότητας ενός νομίσματος να υπερβεί σημαντικά το ιστορικά υψηλό της ισοτιμίας του σε σχέση με άλλα νομίσματα ή γενικά υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για την εξέλιξη ενός οικονομικού ή χρηματοοικονομικού μεγέθους που δεν ανταποκρίνεται στη λογική και στα συμπεράσματα της επιστημονικής ανάλυσης.Προσθήκη νέας απάντησης