Τι είναι Overheating economy;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Overheating economy;

Απαντήσεις

Οικονομία σε υπερθέρμανση. Είναι η οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτατα, π.χ με ρυθμούς 10% και άνω, με τον κίνδυνο, όμως, του πληθωρισμού. Υπερθέρμανση υπάρχει όταν η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας δεν μπορεί να συμβαδίσει με την αυξανόμενη συνολική ζήτηση οπότε η προσφορά είναι μικρότερη της ζήτησης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πληθωριστικών πιέσεων. Η κατάσταση μπορεί, προσωρινά, να αντιμετωπισθεί μέσω της υπερβολικής απασχόλησης των παραγωγικών δυνατοτήτων όπως π.χ με υπερωρίες ή δύο ή τρεις βάρδιες του προσωπικού και με λειτουργία των μηχανών πέραν των ημερησίων ωρών που συστήνει ο κατασκευαστής. Αλλά αυτή η μέθοδος παραγωγής είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα στον τομέα της αντοχής του μηχανικού εξοπλισμού. Οι κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση, η οποία τις εμποδίζει να επιτύχουν τον πρωταρχικό τους στόχο που είναι η σταθερότητα των τιμών, αυξάνουν τα επιτόκια ώστε να μειώσουν τη ζήτηση σε επίπεδα που μπορεί να ανταποκριθεί η προσφορά.Προσθήκη νέας απάντησης