Τι είναι Overbought;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Overbought;

Απαντήσεις

Υπεραγορασμένος. Μία κατάσταση όπου η μεγάλη ζήτηση για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία αδικαιολόγητα ωθεί τις τιμές πάνω από τα επίπεδα που δικαιολογεί η θεμελιώδης οικονομική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, ομιλούμε για μία υπεραγορασμένη αγορά (overbought market) ή για ένα υπεραγορασμένο περιουσιακό στοιχείο (overbought asset). Σε όρους τεχνικής ανάλυσης, σημαίνει ότι η τιμή π.χ ενός ομολόγου έχει φθάσει τα ιστορικά του υψηλά. Αυτό γενικά ερμηνεύεται από τους επενδυτές σαν σημάδι ότι η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι υπερτιμημένη και πρέπει να αναμένεται μία φυσιολογική διόρθωση προς τα κάτω. Επόμενα, δεν ενδείκνυνται περαιτέρω αγορές. Ένα περιουσιακό στοιχείο (ομόλογο, μετοχή, εμπόρευμα κλπ) η τιμή του οποίου σημείωσε θεαματική άνοδο σε βραχύ χρονικό διάστημα θεωρείται επίσης υπεραγορασμένο. Ο χαρακτηρισμός ενός στοιχείου σαν υπεραγορασμένου συνήθως έχει υποκειμενικό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν ειδικούς δείκτες μέτρησης, όπως το Stochastic Oscillator and Relative Strength Index (RSI), βασισμένους στην ιστορική εμπειρία της εξέλιξης των τιμών προκειμένου να καταδείξουν στατιστικά ότι πράγματι πρόκειται για ένα υπεραγορασμένο περιουσιακό στοιχείο.
 Προσθήκη νέας απάντησης