Τι είναι Overall management risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Overall management risk;

Απαντήσεις

Συνολικός κίνδυνος διαχείρισης. Αφορά ιδιαίτερα τη διοίκηση σχεδίων (project management) και τη διαχείριση πολυμερών σχημάτων παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα μέσω διασυνοριακών μηχανογραφικών συστημάτων. Ένας συνολικός κίνδυνος διαχείρισης συνήθως προκύπτει εάν οι ρόλοι και οι ευθύνες δεν κατανέμονται κατάλληλα και εάν οι στόχοι και οι επιδιωκόμενες επιδόσεις δεν έχουν γίνει κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων και σε ανεπάρκεια ή απροθυμία των διαφόρων διαχειριστών και υπευθύνων να συμβαδίσουν με τη δυναμική της αγοράς και να αντιδράσουν αποτελεσματικά και ταχύτατα σε περιπτώσεις κρίσεων όπως επίσης και σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα εάν οι πολιτικές πρόσβασης στη λήψη αποφάσεων ή σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών είναι αδιαφανείς και ακατάλληλες.Προσθήκη νέας απάντησης